hmm...mielenosoitukseen. Miksi sinne? Asiaa lienee hyvä jäsennellä sekä itselleen että muille. Mielenosoituksen päivämääräksi on valittu 04.09., koska eduskunta palaa silloin lomalta. Toivottavasti ovat varmasti nyt rentoutuneet ja levänneet riittävästi, jotta paukkuja riittää pyyteettömään yhteisten asioiden hoitamiseen. Kuten otsikosta käy ilmi, henkilökohtaisesti menen osoittamaan mieltäni juurikin demokratian ja kansanvallan puolesta, joten mikä olisi sitä otollisempi tilaisuus siihen kuin tämä? Demokratian lisäksi maamme itsenäisyys on asia jota haluaisin nostettavaksi esiin kyseisessä tilaisuudessa. Suomihan vietiin Euroopan Unioniin vastoin perustuslakia ja kansanäänestyskin oli pelkkä vitsi. Ensinnäkin kansanäänestyksen tulokseen luonnollisesti vaikutti paljon median pitkäaikainen propaganda. Ja jos joku ei ole tajunnut, varsinkin valtamedian toimintalogiikkaa ja maailmankatsomusta ohjaa paljon kaupallisuus eli suomeksi sanottuna raha. Esimerkiksi Yleisradio (jonka kustannamme pakollisilla maksuilla) on taas poliittisen eliitin talutusnuorassa. Ja jos joku ei ole tajunnut, nykymaailmassa nämä kaksi ovat hyvin monin säikein kietoutuneet toisiinsa. Lisäksi kansanäänestyksen kysymyksenasettelu oli vähintäänkin harhaanjohtava ellei sisältänyt suoranaista valhetta. ("neuvotellun sopimuksen mukaisesti" kun mitään sopimusta ei vielä ollut).

 

Näin siis suomalaisen itsenäisyyden ja demokratian kannalta erittäin suuri päätös vietiin läpi propagandalla ja harhauttamisella, vieläpä onnistuttiin samaan aikaan illuusio jostakin kansan vapaasta tahdosta. Sama Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen alkanut Suomen ajauttaminen internationaalin vallan alle - epädemokraattisesti ja sumuttamalla - on jatkunut johdonmukaisesti sen jälkeenkin. Itsenäisen vation yksi tunnusmerkeistä on oma raha, näin minulle peruskoulussa opetettiin. Paavo Lipponen sanoi ensin, että EU:hun liittyminen ei sido Suomea rahaliittoon. Kun Eurosta tuli puhe, hän yhtäkkiä sanoikin, että (oliko se) Maastrichin sopimus nimenomaan välttämättä jo sitoo Suomen rahaliittoon. Jos pelkästään taloudellisia asioita ajatellaan, on jo viime vuosina ollut nähtävissä mitä Eurohuumainen Stubb-liittovaltiopolitiikka voi aiheuttaa Unionin reunoilla ja kriisimaissa. Demokratialle EU on sitäkin suurempi uhka. Iso osa päätöksiä tehdään komissiossa (heil tuleva superkomissaari Jyrki "paleface" Katainen), jota ei ole valittu demokraattisesti. Kenelläkään ei ole mitään päätösvaltaa, kun Bryssel suoltaa mitä hyvänsä direktiivejä. Esimerkiksi lyijyhaulien kieltäminen vesilintujen metsästyksessä! En ota kantaa metsästyksen oikeutukseen sinänsä. Ilmeisesti lyijyhaulit jäävät järven pohjaan ja sorsat syövät niitä sieltä ja saavat lyijymyrkytyksen! Joten teräshaulit ovat ainoa vaihtoehto. Veikkaan että kuitenkin se sorsien hauleihinkuolemisprosentti on hivenen korkeampi jollakin muulla tavalla kuin syömällä saatuna lyijymyrkytyksenä. Ja kevyemmillä teräshauleilla on suurempi riski sorsien tarpeettomille haavoittumisille, joten päätös on eläinten kannalta erittäin huono. Eikä varmasti lyijyhaulit nyt ole myöskään mikään suurimpia vesistöjämme uhkaavia ympäristöriskejä. Tämä on vain pieni asia ja yksi lukemattomista esimerkeistä. Vaan mitä terveellä järjellä tai paikallisella asiantuntemuksella on väliä, kun Brysselin virkamiehet päättävät?

Toinen itsenäisen valtion tunnusmerkeistä on itsenäinen puolustus. Suomen valtion oma raha saatiin aikaan 1800-luvun loppupuolen sinnikkäällä toiminnalla (kansallinen identiteettimme syntyi, kun Suomi oli osa Venäjää, eikä sitä oltaisi saatu aikaan ilman ruotsinkielisen yläluokan panostusta). Itsenäinen puolustus taas muuttui talvisodan yhteydessä suojeluskuntapohjaisesta järjestelmästä - jonka pohja oli kahtiajaossa ja kansalaissodassa - enemmän koko kansan armeijaksi. Talvisodassa legendaariseksi tullut varustus "malli Kajander" (tarkoitti kivääriä ja kokardia) parani vuoteen -41 mennessä huomattavasti. Osaksi tämä johtui Saksan kanssa tehdystä yhteistyöstä, osaksi ulkomailta talvisotaa varten saadusta, liian myöhään tulleesta, aseavusta ja osin valtion suuremmasta panostuksesta. Asiaan vaikutti myös venäläisiltä sodassa kaapattu kalusto. Nyt Suomea ollaan Hornet-ostoksista lähtien salakavalasti askel askeleelta viety kohti NATO:a. Jälleen vastoin kansan tahtoa ja ohi demokraattisten päätöksentekoprosessien. Tämä kulminoitui NATO:n kanssa tehtyyn ns. "isäntämaasopimukseen". Sopimuksen luonteesta on valhedeltu törkeästi kansalaisille, osa poliitikoista on tehnyt sen lapsellisuuttaan ja tietämättömyyttään, osa tarkoitushakuisesti. Stubb "unohti" kertoa NATO sopimuksista julkisesti. En lähde ruotimaan sopimuksen yksityiskohtia sen tarkemmin. Jokainen halukas voi ottaa selvää siitä, että se vie Suomea - vertailukohtana, koska historia ei toista itseään täsmälleen samanlaisena - vuoden -41 tilannetta muistuttavaan asemaan. Käytännössä Suomi lupaa alueensa, apunsa ja tukikohtansa NATO:n käyttöön. Näin meiltä ollaan viemässä toinenkin itsenäisen valtion tunnusmerkki, eli itsenäinen puolustus. Tämä tehdään samalla periaatteella kuin Suomi vietiin rahaliittoon. Venäjää ei tietystikään pidä aliarvioida. Näen Venäjän uhan Suomen itsenäisyydelle kuitenkin hyvin paljon pienempänä kuin EU:n ja NATO:n. Tämä johtuu siitä, että me emme ole luovuttaneet poliittista päätösvaltaamme Moskovaan, kuten olemme luovuttaneet sen Brysseliin. Emme myöskään ole integroituneet Venäjän armeijaan siten kuin olemme integroituneet NATO:n toimintaan, emmekä antaneet sille samanlaisia valtuuksia ja lupauksia. Näkisin tämän toimivan myös kahteen suuntaan, mitä vähemmän olemme riippvaisia EU:sta ja NATO:sta - eli mitä itsenäisempiä olemme - sitä pienemmäksi muuttuu myös riski jostakin Venäjän aggressiivisista toimista Suomea kohtaan.

 

EU:n ja NATO:n lisäksi kolmas suuri riski suomalaiselle kansanvallalle ja demokratialle on kansainväliset vapaakauppasopimukset. Valtava joukko suomalaisia asiantuntijoita - joukossa useampia professoreita - allekirjoitti lausunnon, että nyt suunnitteilla oleva vapaakauppasopimus vaarantaa demokratian. Ei liene yllättävää, että kehitystä kohti tätä uusinta askelta kohti globaalin kapitalismin riemuvoittoa on pitkään valmisteltu samanlaisilla prosesseilla kuin EU:n integraatiota ja Suomen yhdistymistä NATO:on. Salassa ja syöttäen valheellista disinfomaatiota medialle ja kansalaisille erilaisten lobbausmekanismien avulla. Me alamme elää kriittisiä hetkiä, jos haluamme pelastaa Suomalaisen itsenäisyyden ja yhteiskuntamme suvereniteetin. "Kolmen rintaman hyökkäys" (EU, NATO ja TTIP) on pysäytettävä. Laivan kurssi on käännettävä ennen pohjakosketusta ja vuotoa. Päätökset suomalaisten asioista on saatava ja pidettävä meillä itsellämme. Tämä täytyy aloittaa puhdistamalla poliittinen kotipesämme kokoomuksen hurmahengistä. On totta mitä jotkut pahanilmanlinnut ja ikuiset hännystelevät jeesmiehet (ja naiset) sanovat: irtisanoutumisella nyt käynnissä olevista prosesseista on varmasti moniakin lyhyen tähtäimen negatiivisia vaikutuksia esimerkiksi talouden joillekin osa-alueille. Tulevaisuudessa leijuu kuitenkin niin suuria uhkakuvia tuleville sukupolville (kolmas maailmansota, uusi kylmä sota ja kahtiajakautuminen, vakoilutotalitarismi, ekokatastrofi, sosiaalinen ja taloudellinen romahdus sekä pahimmassa tapauksessa näiden yhteisvaikutukset), että mikään hinta tai uhraus ei saa olla meille liian suuri, jos teemme sen lastemme ja nuorisomme tulevaisuuden puolesta.